Poděkování nejštědřejšímu sponzorovi za rok 2017

Komora TČM děkuje společnosti

Pragon

za podporu a poukázání štědrého finančního daru v roce 2017!

Poděkování patří i všem členům, kteří ji podporují formou členských příspěvků a umožňují tak její fungování.

Děkujeme!