Prohlášení Komory tradiční čínské medicíny týkající se vzácných živočichů a rostlin

Prohlašujeme, že Komora tradiční čínské medicíny respektuje mezinárodní úmluvy o ochraně vzácných rostlin a živočichů – CITES a není jí v současné době znám žádný případ jejího porušování.

V ČR se neužívají obsolentní ingredience jako jsou rohy nosorožce, tygří kosti, medvědí žluč a podobné produkty. Pokud jsou v historických textech tyto drogy zmiňovány pak jedině z důvodu úcty k tradici nikoli z důvodu návodu k užívání. Čínská medicína má až 10 000 popsaných léčivek takže není problém vzácné drogy nahrazovat. Od získávání těchto ingrediencí se distancujeme, důrazně je odsuzujeme a vítáme tvrdý postih těchto praktik!

Komora TČM