Podpořte tradiční čínskou medicínu. Připojte svůj podpis pod petici.

On-line petice

http://www.petice24.com/podporuji_tradini_inskou_medicinu_v_r

 

Vážení přátelé a příznivci tradiční čínské medicíny.

obracíme se na Vás s žádostí a Vaši přímou podporu, kterou můžete vyjádřit připojením svého podpisu pod Petici na podporu tradiční čínské medicíny.
Předem děkujeme!

Petice Komory TČM adresovaná: Prezidentovi ČR, Senátu ČR, Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR, Ministerstvu zdravotnictví ČR, Ministerstvu práce a sociálních věcí ČR

Text petice:
My, níže podepsaní, prohlašujeme, že považujeme tradiční čínskou medicínu za obor, který je pro kvalitu našeho života všeobecně prospěšný. Žádáme, aby veškeré orgány moci zákonodárné a výkonné činily vše pro to, aby tradiční čínská medicína byla v České republice dostupná, aby bylo v tomto oboru dostupné specializované vysokoškolské a další vzdělávání, aby byla uznána profese „praktik tradiční čínské medicíny“ a abychom měli k těmto praktikům přístup při předcházení nemocem a při řešení zdravotních problémů. Z tohoto důvodu také podporujeme Komoru tradiční čínské medicíny a žádáme orgány ČR o přizvání této organizace ke spolupráci při vytváření odborného a právního rámce pro uplatnění metod tradiční čínské medicíny v ČR.

Tuto petici sestavila dne 3.12.2012 Komora tradiční čínské medicíny, IČ: 22907084, sídlem Vyšehradská 27, 128 00 Praha 2, tel. +420 220 199 301, jednající prezidentem Komory MUDr. Jiřím Bílkem.

Jak můžete připojit svůj podpis pod Petici
Děkujeme za Váš zájem o podporu tradiční čínské medicíny. Petici můžete osobně podepsat na některém z podpisových míst, vyznačených na této mapě. Po kliknutí na příslušnou šipku se Vám otevře konkrétní adresa i s kontaktem na praktika tradiční čínské medicíny. Ideální postup je domluvit si telefonicky nebo e-mailem návštěvu v předem dohodnutý čas.

Svůj podpis na Petici můžete připojit rovněž v sídle Komory TČM na adrese: Vyšehradská 27, Praha 2, Advokátní kancelář M. Krutina.Předem děkujeme všem, kteří se rozhodnou Petici na podporu tradiční čínské medicíny podpořit.

Vaše Komora TČM