Přihláška na přednášku Alternativní medicína a právo

CESMEZ, z.s., (Centrum pro sociologii medicíny a zdravotnictví) organizuje přednášku prof. JUDr. Ivo Telce, CSc. na téma "Alternativní medicína a právo". Ve své přednášce podává prof. Telec právní analýzu situace komplementární a alternativní medicíny v ČR. Přednáška je vhodná pro odborníky z řad lékařů, zejména zástupců České lékařské komory a představitele lékařského a právního vzdělávání i praxe. Dále může být užitečná pro tvůrce zdravotní a sociální politiky a pro představitele zdravotních pojišťoven. Zajímavá je pro všechny pracovníky zdravotních, sociálních a vzdělávacích služeb, kteří chtějí porozumět dané problematice.

Postavení komplementární a alternativní medicíny bude pojednáno z pohledu "lege artis medicinae" a pravidel současné vědy. Tradiční a přírodní medicína bude hodnocena z pohledu zdravotnického práva, podmínek veřejného zdravotního pojištění a mezinárodně uznávaných lidských práv. Zmíněny budou vybrané příklady regulace komplementární medicíny v zahraničí. Právní problematika bude doplněna sociologickým kontextem problematiky a příspěvky z praxe.

Přednáška bude v rozsahu 4 vyučovacích hodin, včetně diskuze v rozsahu 1 hodiny. Celkové trvání 13-16.30 hodin.

Cena za přednášku s diskuzí činí 1150 Kč. V případě účasti více osob z jedné instituce, poskytujeme slevy na poplatku.Účastníci obdrží občerstvení a podklady.

Místo konání: centrum Prahy, na jaře 2017 Brno, bude včas upřesněno.

Pro vyplnění a odeslání přihlášky klikněte zde:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScfS51kHt8qoo33weajkbrFTjBmnRjWwrbFV5wiSZHKIDZevQ/viewform