Typy členství, práva a povinnosti členů

Komora může přiznat následující typy členství:

  1. Praktik TČM
  2. Kandidát
  3. Studující
  4. Přítel TČM
  5. Čestný člen
  6. Čestný prezident

Číst dál...

Podmínky pro jednotlivé typy členství

Osobní předpoklady pro členství (platné pro všechny typy členství)

Každý člen musí splňovat tyto osobní předpoklady členství

  1. dosažení zletilosti
  2. plná způsobilost k právním úkonům – dokládá se čestným prohlášením v žádosti o členství
  3. zdravotní způsobilost – dokládá se čestným prohlášením v žádosti o členství (Při pochybnostech si může akreditační komise vyžádat předložení lékařského potvrzení. Neplatí pro Přítele TČM.)
  4. trestní bezúhonnost

Číst dál...

Přihlášky

V případě Vašeho zájmu o členství v Komoře praktiků TČM, po obeznámení se stanovami, do kterých je možné nahlédnout zde, si prosíme, vyberte pro Vás vhodný typ členství. Souhrnné informace o typech členství, povinnostech a právech členů naleznete zde, podmínky pro jednotlivé typy členství naleznete zde.

Číst dál...

Dokumenty požadované k přihlášce

Uvedené informace jsou předběžné, podrobnosti o přihlašování se za členy Komory s jasnými pokyny naleznete zde.

Úředně ověřené kopie lze nahradit kopií z originálu vytvořenou v kanceláři Komory.

Číst dál...

Členské příspěvky

Praktik TČM

5 000 Kč

Kandidát

2 500 Kč

Studující

min. 500 Kč

Přítel TČM

1 250 Kč

Číst dál...