Dokumenty Komory

  • Akreditační řád Komory TČM

Akreditační řád Komory TČM zde.

 


 

  • Kodex profesionálního jednání (CZ)

Do kodexu profesionálního jednání (CZ) je možné nahlédnout zde.

 


 

  • Kodex profesionálního jednání (ENG)

Do kodexu profesionálního jednání (ENG) je možné nahlédnout zde.

 


 

  • Stanovy

Do Stanov je možné nahlédnout zde.

 


 

  • Organizační řád

Do Organizačního řádu je možné nahlédnout zde.

 


 

  • Stavovský řád

Stavovský řád ja zde.

 


 

  • Volební řád

Do volebního řádu je možné nahlédnout zde.