Vítejte na stránkách Komory tradiční čínské medicíny!

Víte, co je tradiční čínská medicína (TČM)? Studujete ji? Praktikujete? Nebo jste jedním z miliardy lidí na planetě, kteří ji běžně využívají? Staňte se členem Komory TČM a zapojte se do její činnosti.


Tradiční čínská medicína se nejen v Číně, potažmo v Asii, ale na všech kontinentech těší náležité úctě, neboť je způsobilá zásadním způsobem podporovat zdraví populace. TČM nabízí efektivní a dostupnou alternativu západní medicíně. Ačkoli pojmosloví využívané v tradiční čínské medicíně jako například jin, jang, oheň, vítr, chlad apod. možná nezní uchu západního člověka vědecky, opak je pravdou. Pojmy TČM jsou definovány naprosto pregnantně. A tedy, bez dokonalé znalosti pojmosloví nelze o TČM vůbec hovořit. Tradiční čínská medicína má přísná pravidla a kriteria, její materie je až nedozírně obsáhlá. Empirická zkušenost shromážděná, strukturovaná avybroušená během mnoha staletí je s to garantovat výsledky a tyto výsledky také přináší.?

Tradiční čínská medicína je tu. Někteří jsou nadšeni, někteří mají obavy. Naším cílem, tedy cílem Komory, je tyto obavy rozptýlit. Jak? Informacemi především. Nezapomínejme však na to, že jakákoli metoda je mimo jiné závislá na kvalitě toho, kdo ji aplikuje. Není možné absolvovat orientační kurz a prohlásit se za praktika tradiční čínské medicíny. K tomu je třeba obsáhlé a tvrdé studium a neméně vydatná praxe pod vedením zkušeného lektora, profesní zkouška a samozřejmě další (v podstatě celoživotní)vzdělávání.

Komora si klade za cíl přiblížit naší veřejnosti skutečná kvalifikační kriteria pro vzdělávací instituce, resp. jejich absolventy, praktiky, a tak přispět k postupnému nastavení minimálních standardů dobré praxe v našem regionu. Komora si klade za cíl předložit naší veřejnosti a veřejné správě optimální koncepci regulace oboru tradiční čínské medicíny a jejího výkonu u nás. Naším cílem je, aby občané měli právo výběru léčebné metody nejen na papíře, ale v realitě každodenního života.Komora TČM však bude podporovat a prosazovat pouze takovou praxi, která ctí požadavky lege artis TČM co do kvalifikace terapeutů a co do úrovně metod, které tito praktici využívají, jakož i co do způsobu provádění praxe zahrnujíc medicínské, hygienické ale i etické standardy.

Více než stovka zakladatelů Komory a desítky řádných členů jsou důkazem toho, že je vhodný čas začít seriozně na tomto poli pracovat, abychom se dobrali výsledků, které jsou nezbytným předpokladem pro vznik a všeobecné přijetí důstojné a uznávané profese praktika tradiční čínské medicíny českou společností.Zapojte se do naší činnosti v některé z našich komisí nebo sekcí!

Každý se může stát členem!!! Staňte se Přítelem TČM!!!

 

 • Praktik TČM

  img2 akreditované nebo Komorou uznané vzdělání a dvouletá praxe/lze nahradit předložením 50 kazuistik

 • Kandidát

  img2 akreditované nebo Komorou uznané vzdělání

 • Studující

  img2 účastní se akreditovaného vzdělávání

 • Přítel TČM

  img2 každý sympatizant, který má chuť podpořit obor TČM a jeho kvalifikované uznání na našem území, o které Komora usiluje.