O nás

Komora Tradiční čínské medicíny (TČM)

je spolek, jehož cílem je podporovat dobré jméno Tradiční čínské medicíny, sdružovat a zastřešovat praktiky TČM, dbát o jejich odbornou zdatnost a poskytovat informace veřejnosti.

Tradiční čínská medicína je celostní léčebný systém vycházející z moudrosti starověké Číny. Celostní pojetí člověka a důraz na preventivní přístup jsou již desítky let velmi pozitivně přijímány v zemích Evropy, severní Ameriky i Austrálie. V České republice je oblast zatím pro klienty nepřehledná a těžko mohou zkontrolovat kvalitu praktika.

Naším cílem je zprůhlednit situaci pro klienty a tím chránit jejich zdraví. Zároveň podporujeme praktiky s kvalitním vzděláním, kteří provozují svou praxi řádně. Snažíme se tak šířit dobré jméno čínské medicíny v České republice. Podobně jako jiné profesní komory dbáme na celoživotní vzdělávání svých členů, podporujeme postgraduální vzdělávání praktiků, provádíme osvětovou činnost a koordinujeme výzkum v oblasti.

Služby veřejnosti:

Garantujeme kvalitu vzdělání praktiků TČM Nabízíme z řad svých členů seznam praktiků TČM splňujících kriteria odbornosti Informujeme o situaci TČM ve světě a na našem území