Využití metod TČM

Přístupy TČM jsou vypracovány téměř pro každou diagnózu. Zajímavý přínos TČM je nejen u akutních stavů, ale i v prevenci a u funkčních poruch, dále v případech vleklých chronických obtíží, psychosomatických obtíží či únavových stavů. I diagnostické metody TČM jsou velice propracované. Mnohdy zachytí tendence nebo hrozby dostatečně včas, aby bylo možno předejít propuknutí nemoci.

Číst dál...

Jak si vybrat terapeuta

Předně je třeba upozornit, že úroveň služeb se pohybuje v rovině poradenství v oblasti životního stylu. Naše legislativa se dodnes nevypořádala s existencí s existencí funkčních medicínských systémů, které jsou postaveny na jiné teoretické bázi, nežli konvenční (západní) medicína. Z toho důvodu můžeme garantovat sice znalosti našich členů, nicméně nemůžeme doporučovat TČM namísto konvenčích postupů.

Číst dál...