Jak si vybrat terapeuta

Předně je třeba upozornit, že úroveň služeb se pohybuje v rovině poradenství v oblasti životního stylu. Naše legislativa se dodnes nevypořádala s existencí s existencí funkčních medicínských systémů, které jsou postaveny na jiné teoretické bázi, nežli konvenční (západní) medicína. Z toho důvodu můžeme garantovat sice znalosti našich členů, nicméně nemůžeme doporučovat TČM namísto konvenčích postupů.

I za této neutěšené situace Komora usiluje o sdružení těch praktiků, kteří mají dostatečnou kvalifikaci a rozumí dostatečně oboru TČM. Za tím účelem požadujeme zkouškou ukončený akreditovaný studijní obor v TČM a dostatečnou praxi pod supervizí zkušených praktiků.

Součástí řádného vyšetření TČM je podrobný rozhovor, vyšetření pulzu a jazyka.

Součástí terapeutického postupu je i vysvětlení nálezu klientovi podle hledisek TČM, doporučení stravovací a pohybová. Praktik by dále měl informovat klienta o návrhu a postupu léčby a její předpokládané délce a ceně. Přístupy TČM obvykle nevyžadují vysazovat léky předepsané ošetřujícím lékařem, proto bez vědomí praktika a ošetřujícího lékaře zavedenou léčbu nevysazujte. Pokud si praktik není jist ve svých závěrech nebo doporučeních, je povinen své stanovisko konzultovat s dalším praktikem Komory (supervizorem).

Za optimální považujeme za stávajících právních podmínek situaci, kdy Praktik TČM má profesní kontakt se zdravotnickým zařízením klienta.