Využití metod TČM

Přístupy TČM jsou vypracovány téměř pro každou diagnózu. Zajímavý přínos TČM je nejen u akutních stavů, ale i v prevenci a u funkčních poruch, dále v případech vleklých chronických obtíží, psychosomatických obtíží či únavových stavů. I diagnostické metody TČM jsou velice propracované. Mnohdy zachytí tendence nebo hrozby dostatečně včas, aby bylo možno předejít propuknutí nemoci.

 

Přestože účinnost metod TČM je mnohaletou praxí prokázána, je třeba spolupracovat s plně kvalifikovaným terapeutem a využívat kvalitní produkty. Komora TČM má za cíl kvalifikaci terapeutů prohlubovat tak, aby dosahovala optimální úrovně.

S ohledem na právní situaci v zemi TČM není formálně rovnocennou moderní "západní" medicíně, neboť nebyla vědeckou obcí dosud akceptována.

Je zřejmé, že zejména teoretický koncept a tedy i pojmosloví využívané v TČM jsou specifické. Proto není vždy snadné sladit kvalifikaci případu, jak jej nahlíží konvenční medicína a jak jej nahlíží TČM. Přesto mnohá renomovaná zdravotnická zařízení ve světě úspěšně těží ze spolupráce obou metod. Vědecká debata slaďující oba tyto směry umožňující jejich spolupráci a souběžné využití ve světě je v plném proudu. V ČR zatím taková debata není bohužel na pořadu dne.

I s ohledem na to TČM nebyl v ČR přiznán status "medicíny" z hlediska "konvenčního" pojetí tohoto termínu. Ani plně dosažené vzdělání v oborech TČM neopravňuje u nás praktika TČM vykonávat povolání lékaře a staví jej spíše do role konzultanta. To paradoxně staví zájemce o tento typ terapie do situace, kdy je těžké orientovat se v odbornosti praktika TČM při jeho výběru, neboť oficiální kriteria / tituly neexistují. Přiměřená kvalifikovaná regulace, která je pro seriozní výkon uvedené profese užitečná, v ČR neexistuje snad s výjimkou určité tolerance k provozování akupunktury lékařem, který absolvoval specializovaný kurz.