Qi-gong

Čínské zdravotní cvičení Qi-Gong slouží k podpoře tělesné i duševní kondice a k prohloubení vnitřního pocitu zdraví, urychlení regenerace a nastartování léčebných mechanismů. V čínských nemocnicích a parcích jsou běžně k vidění skupinky lidí, cvičících některou z tradičních sestav. Když nelze cvičit ve stoje, je možné i vsedě nebo si pohyb jen vizualizovat. Smyslem cvičení je zprůchodnění drah a vedení energie. Brzy se zvýší vnímavost a cvičenec je schopen energii vnímat a pracovat s ní. Souběžně s tím se zautomatizuje a prohloubí dýchání - nejdůležitější zdroj životodárné energie.

Dietetika

"Ať je otcem onemocnění cokoliv, matkou je vždy strava", říká jedno staré čínské přísloví. Pozorováním koloběhu ročních období a pochopením působení různých potravin včetně jejich úprav vznikla nauka o stravování podle pěti elementů a pěti kvalit. Následováním těchto doporučení se stáváme vnímavějšími k okolnímu prostředí a k vlastnímu tělu. Dokážeme vycítit, nebo si logicky zdůvodnit, co je pro nás v tuto chvíli vhodné, podpořit ozdravné procesy v těle nebo zvrátit v samém zárodku počínající problém. Čínská dietetika není dietou, tak jak ji obvykle chápeme, je to spíše souhrn doporučení zohledňujících roční období, konstituci jedince a jeho aktuální potřeby. Je to styl stravování, který není na týden a který nám pomůže udržet si své zdraví.

Moxování a baňkování

Moxování spočívá v nahřívání akupunkturních drah a bodů pelyňkovým doutníkem. Protože využívá tepelného záření, pracuje se s ním hlavně tam, kde je deficit energie, zvláště energie prohřívající - jangové. Pro svoji jednoduchost se stala oblíbenou pomůckou v domácí léčbě. Po konzultaci s terapeutem ji zvládne i laik.

Číst dál...

Masáže Tui-Na

V posledních více než deseti letech se zvýšil zájem o masáže léčivého rázu, mezi něž se řadí i čínská masáž Tui-Na. Její koncept vychází ze znalosti akupunkturních drah, bodů a speciálních masážních technik. Intenzita ošetření kolísá od jemných metod uvolňovacích až k hmatům důraznějším. V mnoha případech je její samojediné použití na základě dobré diagnostiky naprosto dostačující, častěji je užívána jako doplňková metoda k akupunktuře nebo fytoterapii.

Akupunktura

Akupunktura

Když se řekne čínská medicína, vybaví se většině dotazovaných akupunktura. Její vznik se nejspíše pojí s náhodou. Legendy říkají, že bodnutím se větvičkou do určité části těla došlo k ústupu bolesti zad, která postiženého trápila dlouhou dobu.

Číst dál...

Fytoterapie

Fytoterapie

Léčba bylinami - fytoterapie - tvoří jeden z hlavních pilířů TČM. Vzhledem k rozloze a poloze Číny se nabízí k léčebnému využití několik set druhů bylin, minerálů a živočichů. Čínská fytoterapie je nejucelenější sbírkou k léčbě určených přírodnin, která namísto působení jednotlivých složek zkoumá působení léku jako celku.

Číst dál...

Co je to TČM

Tradiční čínská medicína je celostní léčebný systém starý tisíce let, který vychází z taoistických principů, a jehož ústřední teorií je teorie jinu a jangu a teorie pěti prvků. TČM je založena na precizní podrobné individuální diagnostice: zdravotní stav posuzuje celostně jako výsledek činnosti všech vnitřních orgánů a emoční zátěže a vedle nemoci bere v úvahu i celkovou konstituci pacienta a jeho zdravotní historii.

Číst dál...