Přihlásit se

PŘIHLAŠTE SE DO SVÉHO ÚČTU

jméno *
Heslo *
Zapamatuj si mě

Kontakty

Sekretariát Komory TČM - Natálie Chmelařová (kontaktní osoba)

KONTAKT:

+420 778 737 437

E-MAIL:

info@komoratcm.cz

ADRESA:

Vyšehradská 423/27

120 00 Praha 2

PRACOVNÍ DOBA

po - pá : 9:00 - 16:00

Představenstvo Komory TČM

Představenstvo je řídící orgán Komory tradiční čínské medicíny, který zajišťuje chod Komory po funkční stránce a plní zadání valné hromady.

PrezidentMUDr. Jozef Lucký
Je statutárním zástupcem Komory tradiční čínské medicíny. Jedná za Komoru TČM samostatně. Vystupuje za Komoru TČM v médiích a jednáních s institucemi.

president@komoratcm.cz
Sekce pro vzděláváníMUDr. Ludmila Bendová
Navrhuje či upravuje rozsah a obsah minimálního vzdělání pro praktiky TČM v pregraduálním a postgraduálním vzdělávání s ohledem na zahraniční standardy.

education@komoratcm.cz
Sekce pro právo a lobbyingMgr. Miroslav Krutina
Zajišťuje vzájemný soulad právních dokumentů Komory, vhodné právní podmínky pro vyjednávání a posuzování cílů Komory. Začleňuje Komoru do diskuse o postavení TČM.

legal@komoratcm.cz
Sekce pro vnější vztahyMUDr. Jiří Bílek
Rozvíjí vztahy se subjekty zabývajícími se metodami TČM v ČR i v zahraničí, itegruje Komoru do mezinárodních struktur. Porovnává standardy vzdělání a praxe v ČR a zahraničí .

networking@komoratcm.cz
Kontrolní komiseMUDr. Zuzana Vančuříková
Jejím cílem je odborná kontrola kvality poskytované péče praktikem TČM v České republice, dodržování Etického kodexu praktika TČM a dodržování "Správné praxe".

quality@komoratcm.cz
Komise pro výzkum a metodikuPhDr. Jitka Malá, PhD.
Vytváří informační servis pro další sekce komory i členskou základnu. Mapuje současný stav praxe našich terapeutů. Analyzuje zahraničních studie a podporuje či vytváří vlastní studie v ČR.

research@komoratcm.cz
Akreditační komiseMUDr. Štefánia Ebenová, PhD.
Přijímá přihlášky od uchazečů o členství a po jejich posouzení je předkládá Představenstvu ke schválení. Dohlíží nad udržením kvalifikačních předpokladů již přijatých členů.

accredit@komoratcm.cz
Sekce pro fundraisingIng. Vlastimil Otáhal
Pracuje s finančními zdroji, hledá nové příležitosti k rozvoji. Hlavním zdrojem je v tuto chvíli nadšení a ochota mnoha členů pracovat pro Komoru bez nároku na odměnu.

funds@komoratcm.cz
Rada pro hospodaření KomoryZdeňka Batíková
Jak již název napovídá, její náplní je evidovat a pravidelně kontrolovat hospodaření Komory po ekonomické stránce a o výsledcích informovat představenstvo i členy.

economy@komoratcm.cz

KONTAKTNÍ FORMULÁŘ

Potřebujete poradit s registrací na našich stránkách?
Nenašli jste co potřebujete?
Obraťte se na nás.

E-mail: public@komoratcm.cz
Mobil: +420 775 721 212

NAPIŠTE NÁM

Komora tradiční čínské medicíny zastřešuje terapeuty a vzdělávací instituce zabývající se tradiční čínskou medicínou v České republice.

Adresa

Adresa:

Vyšehradská 423/27, 120 00 Praha 2

Mobil:

+420 778 737 437

E-mail:

info@komoratcm.cz