Přihlásit se

PŘIHLAŠTE SE DO SVÉHO ÚČTU

jméno *
Heslo *
Zapamatuj si mě

Novinky

hvězdy pádí, hvězdy radí hvězdy pádí, hvězdy radí https://pixabay.com/photos/purple-sky-dusk-shooting-star-690724/

Hvězdy pádí, hvězdy radí

Byly doby, kdy staří Mistři konzultovali s hvězdami všechny své kroky a bez výpočtů se neobešla žádná akce, ať už se týkala státnického rozhodnutí nebo zdraví panovníka. Z hlediska původních čínských učení i dnes určitě stojí za to zamyslet se nad jejich sděleními.

Všechno je jinak, nic není, jak bývalo

Není se ovšem čemu divit. Hvězdy nás upozorňují už docela dlouho. Letící hvězda časoprostoru se s námi o informace ráda podělí, otázkou je, kolik toho chceme slyšet, .
Kovová Krysa se do nás pořádně zakusuje. Ta, která za všechno může, drobounká kulička Covid 19 je zářným představitelem Kovu. Kulatá, pohledná, nejdéle přežívá na plastových a nerezových kovových plochách. A Kov nám přináší sterilitu, bezživotí.

Krysa by ale vzepětí koronaviru sama nezvládla. Spoluvládcem Kovové Krysy a vládcem hmoty je VÍTR – nositel sta nemocí. Rozšiřuje vše do všech stran a napadá hmotu – kvůli vládě KOVU hlavně plíce. Ale ani Vítr by na současnou situaci nestačil, kdyby se nedostal k významnému vlivu letošní vládce časoprostoru kovový trigram GUA 7. - DUI (kua tuej) = Moře, Jezero.

Časoprostor se v kosmologických předpovědích příliš často nezmiňuje, ovšem letos se jeví jako rozhodující činitel. I když je to poměrně složitá oblast čínského vědění, můžeme využít času, kterého se nám dostalo a podívat se trochu na zoubek vlivům, které na nás působí víc, než bychom čekali.

LUO SHU – vliv prostoru

hvezdy leti 1 obr s textem

 Pro vyjádření jednotlivých vlivů pro prostor slouží jednoduchý čtverec, říká se mu LUO SHU (lošu), vybarvený je podle jednotlivých prvků. Zelená značí prvek DŘEVO, červená OHEŇ, žlutá ZEMI, fialová KOV a modrá VODU. Každý z těchto sektorů má v prostoru svou vlastní funkci. Představit si to můžeme jako náplň jednotlivých místností v bytě. Řekneme-li kuchyň, je nám naprosto jasné, jaké aktivity tento prostor bude podporovat a kde bude mít slabiny. Určitě se nám tam bude dobře vařit, při spaní nás ale bude rušit hučení ledničky. Úplně přesně se chová devět sektorů prostoru. Jeden každý něco podporuje, jinde ale představuje určitou slabinu. 

 hvezdy leti text 1

Takto vypadá základní vliv prostoru

první sektor nám přináší plynutí, kariéru, naši Cestu – KAN = VODA
dvojka vztahy – KUN = PŘIJETÍ, ZEMĚ
trojka příbuzné, následování, tradice – ZHEN = HROM, DŘEVO
čtyřka zdraví, hojnost, rozmanitost – XUN = VÍTR, DŘEVO
pětka JÁ – TAI JI, ZEMĚ
šestka otevření, pravidla, boj (naše imunita), nápomocné přátele, peníze, štěstí - QIAN = NEBESA, KOV
sedmička tvoření, odpočinek, radost, detaily, zmar – DUI = MOŘE, JEZERO, KOV, VODA
osmička uzavření, domov, kontemplaci, blahobyt - GEN = HORA, ZEMĚ
devítka psychika, osvícení, sláva, ale také ulpívání - LI = OHEŇ


Letící hvězda – vliv časoprostoru

Pokud by se tento vliv neměnil, statické působení by po nějaké době začalo životu škodit. A to nemůže dopustit ČAS. Stejně jako prostředí různými přestavbami, renovacemi či malováním měníme my, přichází i Čas se svou troškou do mlýna. Běžně vnímáme proměny času jako akce sezón – v rozpuku jara je zahrádka zcela jiná než zahrádka v plném létě. To ovšem není nic proti aktivitě Času Letící hvězdy, jak působení Času v prostoru nazýváme. Letící hvězda prolétá postupně všemi sektory, doplňuje a mění jejich vliv, a právě tím zabezpečuje variabilitu života. Někdy je vůči původním sektorům milosrdná, ovšem sem tam nezůstane kámen na kameni. A toto největší „prostorotřesení“ přináší právě letošní vládce 7. sektoru – DUI. Podívejte se na barvy původních sektorů, vůbec nic nesouhlasí.


hvezdy leti 2 obr

Maličko teorie. Uvádíme v každém původním sektoru tři údaje. Horní řádek představuje cyklus jangový, ten do všeho kafrá, všechno ví, všechno zná a vše chce řídit. Druhý barevný řádek je cyklus harmonický, odráží život, jak by měl vypadat a třetí je negativní, jinový.


Zkusme si pomalu projít LUO SHU Letící hvězdy letošního roku a strneme, jak přesně odpovídá vliv Času současným poměrům.

Základní předpověď roku Kovové Krysy - LUO SHU 2020

Základní předpověď najdeme v pátém, středovém sektoru , který nám představuje JÁ Času, v tomto případě osobnost roku 2020 – roku Kovové Krysy. Vidíme, že místo žluté pětky, která nám původně symbolizuje uzemněné JÁ, se nám barvy změnily:

hvezdy leti 3 obr

Zásadní vliv má trigram – GUA v prvním řádku, představuje jangový cyklus. GUA DUI je GUA Západu, radosti, tvoření, odpočinku, detailů, ale také zmaru. Působení DUI je pro život zásadní. DUI – jak už napovídá překlad názvu do češtiny je trigram dvojjaký, Moře není Jezero a naopak. Tento trigram nese potenciál změny. A je to právě trigram DUI, který rozhoduje, co postoupit obnově a co ponechat přirozenému konci.

V předpovědích jsme uváděli:

„Těšit se můžeme na informace, které si budou navzájem zcela protiřečit. Co je ale mimořádně důležité, na bedrech DUI spočívá rozhodnutí, zda cesta povede k obnově, restauraci, revitalizaci, nebo k zániku. DUI je představitelem jangového, dominantního cyklu, bude se nám plést do života, kde to jen půjde.
Náš život ale také výrazně ovlivňuje časový cyklus, který nám pomáhá udržet harmonii, prosperitu, stabilitu a tím je pro letošní rok GUA 8. GEN. GUA GEN značí Horu, ve které najdeme útočiště, stabilitu, domov, blahobyt a také kontemplaci. Bude mimořádně důležité najít si čas sami pro sebe a dokázat se zklidnit.“

GUA ZHEN – 3. značí Hrom. Velmi se nevyplatí chtít se vézt na starých úspěších, přínosem nebude ani spoléhání na pomoc a obvyklé dotace. Starosti nám budou dělat příbuzní, tradice, následování.

Zdraví

To ale není všechno. Zdraví hledáme na diagonální ose v sektorech 4. + 5. + 6.

Čtvrtý sektor představuje zdraví, hojení, hojnost. Vidíme, že nám sektor s původním prvkem Dřevo obsadil Kov Nebes, Kov DUI a Země KUN.

hvezdy leti 4 obr
 první řádek 4. sektoru = GUA QIAN NEBESA. Kov osekává Dřevo. To znamená: „Abychom byli zdraví, abychom mohli dál žít v hojnosti, musíme dodržovat pravidla Nebes“. 

 pruhý řádek 4.sektoru nám říká: „připravme se na změny“

 třetí lakonicky dodává: „připravme se na nebezpečí ze vztahů a z jihu“. Uf. Hůř to hvězdy říct nemohly.

 

Pátý střední sektor je základním sektorem roku

říká tedy totéž, co celý rok: „pozor na změny (7.), UZAVŘETE SE (8.) a pozor na příbuzenství a Východ (3.)“

hvezdy leti 5 obr

Šestý sektor patří GUA QIAN, NEBESŮM a z oblasti našeho zdraví zde pracujeme s imunitou

hvezdy leti 6 obr

 Tento sektor obecně přináší otevření, ale v letošním roce ho obsadilo GUA GEN – HORA a vyžaduje po nás uzavření. To nám přinese blahobyt.
 Druhý řádek 9. sektor GUA LI- Oheň zdůrazňuje důležitost vnitřní pohody, neulpívat na věcech ani myšlenkách či strachu.
 A varování přináší 4. sektor XUN- Vítr. Pozor na expanzi, pozor na rozmanitost, pozor na dopřávání si hojnosti, pozor na jihovýchod.

hvezdy leti text 3
Genotyp = rovina sektorů 4 + 3 + 8

Lidský genotyp podléhá změnám. To je v pořádku. Ovšem důsledně bychom měli zpozornět u GUA QIAN = NEBESA, otevření, boj – v jangovém cyklu obsadilo 4. sektor, v harmonickém jinovém 3. sektor a v jinovém negativním 8. sektor. Právě tyto sektory určují genotyp. QIAN znamená otevření a boj. Uvnitř všech složek genotypu.


Co nám tedy hvězdy radí?

Základní doporučení je radovat se, odpočívat, tvořit a to všechno UZAVŘENI DOMA (v zásadním 5. sektoru JÁ = identita roku vládne 7. DUI = odpočinek, tvoření, radost. Udržení, harmonii života zajišťuje 8. GEN = uzavření, domov, škodit bude 3. ZHEN = následování)

V oblasti zdraví zcela jednoznačně dodržovat pravidla (v sektoru 4. XUN = zdraví, hojnost vládne 6. QIAN = pravidla)

Pro naši obranyschopnost je zásadní uzavření (v sektoru 6. QIAN = boj, obrana, štěstí vládne 8. GEN = uzavření, domov)

Pro naši psychiku je zásadní zvládnout vztahy a rodinu (v sektoru 9. LI = psychika vládne 2. KUN = vztahy, harmonii zajišťuje 3. ZHEN = příbuzní, tradice.)

Hvězdy nás předem varovaly. A pokračují. Podle běžných příruček Feng Shui se hodnotí první, jangový půlrok podle energií jangového cyklu (letos 7DUI) a jako negativní jinový 3ZHEN. Ve druhém, jinovém půlroce je to vnímáno obráceně. Pro nás je důležitá eventualita negativity jangového cyklu 7DUI.

Zásadním předělem bude začátek prosince, kdy dochází k masivní kumulaci GUA DUI (7 + (3 + 8) +3) a zároveň 22. listopadu začíná prosazovat svůj vliv Kovový Buvol, vládnoucí s Letící hvězdou QIAN NEBESA (6 + (2 + 9) + 4). To, co se nyní v masivním měřítku děje poměrně lineárně se promění na individuální. NEBESA a ZEMĚ jsou bez blahovůle, 10000 bytostí jsou pro ně věchtoví psi. A ti se házeli pátého dne pátého měsíce do řeky. Předpověď nepříliš lichotivá.

hvezdy leti text 4

Číst 1209 krát Naposledy změněno úterý, 21 duben 2020 17:59

Zanechat komentář

Make sure you enter all the required information, indicated by an asterisk (*). HTML code is not allowed.

Komora tradiční čínské medicíny zastřešuje terapeuty a vzdělávací instituce zabývající se tradiční čínskou medicínou v České republice.

Adresa

Adresa:

Vyšehradská 423/27, 120 00 Praha 2

Mobil:

+420 778 737 437

E-mail:

info@komoratcm.cz