Přihlásit se

PŘIHLAŠTE SE DO SVÉHO ÚČTU

jméno *
Heslo *
Zapamatuj si mě

Komora TČM

Informace o systému a činnosti KTČM

Přihlášení

VIII. valná hromada KTČM

VIII. valná hromada KTČM

Zemský Pes se ujal vlády v pátek 16. února. Hned následující den, tedy v první sobotu po začátku čínského Nového roku, se podle tradice konala Valná hromada Komory TČM.

Již osmému významnému setkání předcházela dopolední konference „Tradiční čínská medicína ve třetím tisíciletí“.

V sále Braunova domu na Karlově náměstí v Praze se sešlo na šedesát diskutujících, praktiků, studentů a přátel TČM. Po úvodním slově, které přednesli odstupující prezident Komory TČM MUDr. Jiří Bílek a předseda sekce pro právo a lobbing Mgr. Miroslav Krutina, si účastníci během dopolední konference vyslechli vysoce aktuální informace o sociologických studiích z minulosti i o těch nejaktuálnějších, o současné rozbouřené legislativní scéně v oblasti TČM v Česku nebo o léčbě stravou, kterou tak vynikajícím způsobem tradiční čínská medicína dokáže využít.

„Tradiční čínská medicína ve třetím tisíciletí“

Mgr. Karolina Kudynová ve spolupráci s MUDr. Ludmilou Bendovou, ředitelkou a zakladatelkou České sinobiologické společnosti a 1. Školy TČM v Praze, prezentovala výsledky sociologických studií, uskutečněných v minulosti, konkrétně v roce 2008.

PhDr. Eva Křížová navázala informací o sociologickém průzkumu, který proběhne mezi 19. únorem a 30. červencem letošního roku, a požádala přítomné praktiky TČM, aby dotazníky rozdávali svým klientům a pomohli tak shromáždit reprezentativní vzorek dat, nezbytných pro uznání TČM a její legalizaci u nás.

Prof. JUDr. Ivo Telec pak osobitým způsobem pohovořil o současné legislativní situaci v Česku, kdy zákonodárci sice legalizovali povolání Specialisty TČM a Terapeuta TČM, velmi rychle ale následoval návrh Zdravotního výboru Senátu ČR na vynětí TČM ze zdravotnických služeb.

Tradiční čínská medicína by se tak zařadila po bok širokého spektra léčitelských oborů, které jsou většinou volnými ohlašovacími živnostmi bez jakýchkoliv požadavků na vzdělání. Na toto téma se na konferenci rozproudila poměrně živá diskuze, protože zatímco fytoterapii, masáže nebo zdravotní cvičení a dietetiku by nakonec bylo možné provozovat jako léčitelství, u akupunktury je to podle odborníků sdružených v Komoře zcela vyloučeno.

Komora by preferovala německý model, podle kterého všichni léčitelé musí splnit požadované minimum zdravotního vzdělání a pak můžou provozovat jakýkoliv způsob léčení. U akupunktury by ale tato úprava mohla u nás vést k tomu, že by ji mohli provozovat pouze lékaři - absolventi lékařského akupunkturního kurzu, kteří při jejím studiu zcela opomíjejí teorii pěti prvků a základy, na kterých TČM stojí.

Ing. Karel Šimonovský se ve svém příspěvku zaměřil na byliny využívané v TČM, které mohou být považovány za součást stravy. Poukázal na to, že zatímco naše západní medicína je v podstatě bezmocná v konfrontaci s epidemií metabolických poruch, jako je například čím dál rozšířenější diabetes, pro TČM naopak nabízí ideální pole. Poukázal také na využívání lokálních bylin a plodin, jako jsou například hrušky, pampeliška, sedmikrásky, houby a podobně, jejichž vlastnosti fytoterapeuti TČM čím dál častěji studují podle kritérií uplatňovaných u bylin v čínské medicíně.

Konferenci uzavřel příspěvek PhDr. Jitky Malé, PhD., která hovořila o využití TČM ve fyzioterapii.

Valná hromada

Na konferenci navázala VIII. Valná hromada Komory TČM, která byla přelomová ze dvou důvodů: jednak se v jejím průběhu volilo nové představenstvo včetně prezidenta a také se tu intenzivně diskutovalo právě o současné legislativní situaci a o tom, jaký k ní Komora zaujme postoj a jakého výsledku by vlastně chtěla svým lobbingem dosáhnout.Nebo-li jaký stav by byl nejlepší pro praktiky i jejich klienty z hlediska kvalitní a bezpečné praxe.

Zda usilovat o to, aby byla TČM uznávaná jako vědecká disciplína na základě obrovského množství studií, průzkumů a dat, která byla o jejích léčebných postupech a výsledcích již publikována, nebo se spíš tak trochu schová do šedé zóny léčitelství, kde jí nehrozí postihy vyvolané především obavami konkurence.

V rámci zahájení byly zvoleny orgány Valné hromady a konstatována usnášeníschopnost.

Výroční zpráva

Výroční zprávu o činnosti Komory přednesl odstupující prezident MUDr. Jiří Bílek, který stál v čele Komory dvě volební období, tedy šest let. Zrekapituloval výsledky za celé období, včetně zapojení Komory TČM do mezinárodních struktur, jako je ETCMA, a také výsledky lobbingu v oblasti legislativy.

Ten vedl ke schválení zákona 201/2017Sb., který poprvé obor legalizoval. „Jsme třetí evropskou zemí, která má oblast TČM zákonně upravenou. Ve Švýcarsku si to občané odhlasovali v referendu, v Portugalsku přijal Parlament příslušný zákon v roce 2003, nás bohužel legislativa uvedla do vzduchoprázdna,“ konstatoval Jiří Bílek. Výrazného pokroku bylo dosaženo v oblasti vzdělávání, kde byl vytvořen akreditační řád pro praktiky.

Jasným úspěchem je i sama existence Komory, která reprezentuje a odborně zaštiťuje obor a jako partnera k jednání ji uznává i ministerstvo zdravotnictví nebo senátoři, řekl Bílek a zdůraznil, že je v dnešní době třeba posílit Komoru a usilovat o získávání nových členů.

KTCM v číslech

K 30. 12. 2017 bylo v Komoře 51 praktiků, 8 kandidátů, 96 studentů a 24 přátel TČM. Na závěr poděkoval odstupující prezident největšímu sponzorovi Komory, firmě Pragon, která činnost Komory podpořila v roce 2017 částkou 30.000 korun, a Jarce Machálkové, která se od založení Komory starala o její provoz a administrativní zázemí a ke konci února se rozhodla svoji práci pro Komoru ukončit.

Předsedkyně Rady pro hospodaření Komory TČM Zdeňka Batíková pak shrnula výsledky hospodaření za rok 2017. Na účet Komory přiteklo celkem 221.850 Kč, z toho 30.000,-Kč byl sponzorský dar společnosti Pragon. Vydáno bylo 109.581 Kč především na provoz kanceláře, příspěvky ETCMA, náklady na valnou hromadu a provozní nezbytnosti jako jsou poplatky za telefon, poštovné a plat sekretářky. Rok 2017 zanechal Komoru s 291.345 Kč na účtu, z toho 181.764 korun tam bylo na začátku roku 2017.

Výroční zpráva i zpráva o hospodaření byly schváleny Valnou hromadou plným počtem hlasů.

Snížení členských příspěvků

Předseda sekce pro právo a lobbing Mgr. Miroslav Krutina na pozitivní výsledky hospodaření Komory navázal přednesením návrhu představenstva na snížení členských příspěvků na 2000 Kč (z 5000 Kč) pro praktiky, 1000 Kč (dosud 2500 Kč) pro kandidáty, 1000,-Kč (dosud 1250 Kč) pro přátele TČM a 500 Kč (nezměněno) pro studenty. Návrh byl jednohlasně přijat, nikdo nebyl proti a nikdo se nezdržel hlasování.

Změny ve Stanovách KTCM

Stoprocentní souhlas udělili praktici také návrhu představenstva Komory na změnu Stanov Komory TČM, který Mirek Krutina přednesl následně:

 1. Do odstavce 3.4 článku III Stanov vložit první větu: Prezidenta Komory, další členy Představenstva Komory a předsedu Rady pro hospodaření Komory volí valná hromada.“
 2. Do dosavadní věty druhé za text „praktik TCM“ před tečku vložit text „,nerozhodne-li valná hromada jinak“
 3. Do odstavce 3.5 článku III Stanov vložit poslední větu: „Prezident Komory nemůže být zvolen více než dvakrát za sebou.“

Volba nového představenstva

VIII. valná hromada vyvrcholila volbou nového představenstva Komory TČM. Novým prezidentem na další tři roky byl jednohlasně zvolen MUDr. Jozef Lucký, hlavní lektor Institutu TCM a vedoucí lékař TCM Clinic, který je nepřehlédnutelnou osobností a jedním z hlavních průkopníků oboru a zakladatelem druhé školy tradiční čínské medicíny u nás: Institutu TCM na Národní třídě v Praze.

Nové představenstvo Komory TČM pak praktici potvrdili ve složení:

 • Předsedkyně kontrolní komise: MUDr. Zuzana Vančuříková
 • Předsedkyně Akreditační komise: MUDr. Štefánia Ebenová, Phd.
 • Předsedkyně Sekce pro vzdělávání: MUDr. Ludmila Bendová
 • Předsedkyně Komise pro výzkum a metodiku: PhDr. Jitka Malá, PhD.
 • Předseda Sekce pro vnější vztahy: MUDr. Jiří Bílek
 • Předseda Sekce pro právo a lobbying: Mgr. Miroslav Krutina
 • Předseda Sekce pro fundraising: Ing. Vlastimil Otáhal
 • Předsedkyně tiskové sekce: Miroslava Kuprová Stodůlková, DiS.
 • Předsedkyně Rady pro hospodaření Komory TČM: Zdeňka Batíková

Inaugurační projev nového prezidenta KTCM

Nově zvolený prezident Komory MUDr. Jozef Lucký pak uzavřel program VIII. Valné hromady svým inauguračním projevem, ve kterém řekl, že se „volantu“ ujímá v době velmi zjitřené, kdy Komora potřebuje s trochou nadsázky krizového manažera v situaci, kdy ministerstvo zdravotnictví chce do léta prosadit zákon, podle kterého bude tradiční čínská medicína u nás patřit do oblasti léčitelství.

“Akupunktura ale do léčitelství určitě nepatří,”

zdůraznil Lucký. Jako jeden bod programu pro svoje období uvedl, že by chtěl prosadit povinné členství v Komoře pro praktiky a jeho cílem je také vytvořit v Komoře sekci pro fytoprodukty.

 

Usnesení z VH najdete zde.

Číst 1630 krát Naposledy změněno neděle, 14 říjen 2018 20:49

Zanechat komentář

Make sure you enter all the required information, indicated by an asterisk (*). HTML code is not allowed.

Komora tradiční čínské medicíny zastřešuje terapeuty a vzdělávací instituce zabývající se tradiční čínskou medicínou v České republice.

Adresa

Adresa:

Vyšehradská 423/27, 120 00 Praha 2

Mobil:

+420 778 737 437

E-mail:

info@komoratcm.cz