Přihlásit se

PŘIHLAŠTE SE DO SVÉHO ÚČTU

jméno *
Heslo *
Zapamatuj si mě

Komora TČM

Informace o systému a činnosti KTČM

Přihlášení

Historie Komory TČM

Po dlouhodobých přípravách, náročných rozhovorech, mnoha hodinách a dnech nadšené dobrovolné práce v pozadí, bez fanfár, vznikla dne 8.1.2011 Komora Tradiční čínské medicíny.

Vznikla přičiněním všech těch, kteří se rok zabývali myšlenkou na její založení a věnovali energii na její zhmotnění. Celý rok 2010 věnoval přípravný výbor stovky hodin administrativní a organizační činnosti, které vyústily k veřejnému slavnostnímu setkání všech příznivců tradiční čínské medicíny.

Potřeba prosadit do podvědomí široké veřejnosti tradiční čínskou medicínu, vyvrcholila zrodem instituce

Instituce, která se bude zabývat jednak dohledem nad profesionalitou a odborností praktikujících členů, na druhé straně jejich klientům umožní kontrolu poskytované péče

Dopoledne dne 8.1.2011 přivítal hotel Iris v Praze 10 v slavnostně vyzdobených prostorách stovku nadšených lidí z celé České republiky. Pestré složení této nesourodé společnosti nedávalo tušit, co je spojuje. Oko nezaujatého pozorovatele zaznamenalo hloučky družně debatujících účastníků, kteří se v průběhu valné hromady stali zakládajícími členy nové instituce.

V tento den nás všechny spojila potřeba založit instituci, která bude na jedné straně zastávat zájmy pacientů, klientů, lidí, kteří projeví důvěru alternativnímu způsobu péče o své zdraví a na straně druhé, bude tato instituce zaštiťovat praktiky, terapeuty, z řad lékařů i nelékařů pracujících metodami založené na tradiční čínské medicíně.

Projekt společně zaštítili MUDr. Ludmila Bendová, předsedkyně Československé SinoBiologické společnosti a MUDr. Jozef Lucký, vedoucí lektor TCM Institutu a vedoucí lékař TCM Clinic.

„Cílem Komory je šíření dobrého jména tradiční čínské medicíny, prosazování principů dobré praxe a přiměřené regulace v české společnosti, tak aby Tradiční čínskou medicínu bylo možno poskytovat v bezpečných podmínkách na plně profesionální úrovni,“

řekl Mgr. Miroslav Krutina, advokát a vyjednavač Komory.

Hlasováním 102 zakládajících členů byly schváleny důležité dokumenty pro vznik této instituce, jako jsou Stanovy komory, Stavovský řád, Organizační řád, Volební řád, do kterých byly zakomponovány námitky a pozměňovací návrhy, které prošly schválením při společném hlasování. Tyto důležité dokumenty jsou k nahlédnutí na webových stránkách Komory.

Rozpočet nově vzniklé organizace

Přípravným výborem byl předložen návrh rozpočtu pro první rok fungování a schválen valnou hromadou, jehož naplnění příjmové stránky je převážně počítáno s naplněním členskými příspěvky. Výše členských příspěvků byly rovněž schváleny nadpoloviční většinou účastníků valné hromady. Výška příspěvků je odstupňována podle druhu členství. Představenstvo bude disponovat těmito prostředky na činnosti komisí a sekcí, náklady si vyžádá i vytvoření kanceláře a vedení účetnictví, zajištění webové stránky Komory a další výdaje pro nutné fungování této instituce. Do hospodaření Komory má právo nahlédnout každý člen.

Název

Poměrně delší rozprava proběhla při schvalování oficiálního názvu. Navrhnutý název Komora praktiků čínské medicíny byl při první návrhu a výměně názorů nakonec schválen, ale s odstupem času a při přihlédnutí všech argumentů, byl nakonec schválen kratší název – Komora tradiční čínské medicíny.

 

Představenstvo Komory TČM

Na pozice jednotlivých komisí a sekcí Komory tradiční čínské medicíny byl navržen pouze jeden kandidát, i když možnost kandidovat měl každý. Volby proběhly přímým hlasováním a jednohlasně byli jednotliví kandidáti zvoleni.

První prezidentkou Komory TČM v České republice se stala žena – MUDr. Erika Goetzová, vynikající dlouhodobá odbornice praktikující čínskou medicínu, jejíž hlavním oborem je fytoterpaie. Její upřímná slova, kterými poděkovala za důvěru a vyjádřila ochotu věnovat své nadšení a čas pro budování dobrého jména tradiční čínské medicíny završili náročný den společně s přípitkem a slavnostní večeří.

 

Historický milník

Den 8.1.2011 se stal historickým milníkem v dějinách tradiční čínské medicíny na území České republiky, kdy byla založena společností nadšených jeho příznivců Komora tradiční čínské medicíny.

Věříme, že i v naší krajině se dočká toto odvětví uznání, jaké má v okolních státech.

Přejeme všem, kteří se ujali své práce v komisích a sekcích, aby jejich nadšení překonávalo překážky a úspěšně a s radostí naplnili prezentované cíle.

Číst 1526 krát Naposledy změněno středa, 03 říjen 2018 20:21

Zanechat komentář

Make sure you enter all the required information, indicated by an asterisk (*). HTML code is not allowed.

Komora tradiční čínské medicíny zastřešuje terapeuty a vzdělávací instituce zabývající se tradiční čínskou medicínou v České republice.

Adresa

Adresa:

Vyšehradská 423/27, 120 00 Praha 2

Mobil:

+420 778 737 437

E-mail:

info@komoratcm.cz